پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - داریوش بهزاد پور, 1394, انتقال ژن ویروس پارا آنفلوانزای تیپ III انسانی به سلول یوکاریوتی هدف برای دستیابی به تولید پروتئین مناسب,

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - داریوش بهزادپور, 1393, جداسازی ژن HN ویروس پارانفولانزای تیپIII انسانی، کلونینگ و بیان گلیکوپروتئین آن,

2 - داریوش بهزادپور، ابراهیم پورمیربلوک جلالی، فرنود شکوهی ثابت جلالی, 1384, مقایسه بالینی داروی فنی توئین سدیم و داروی کالاندولا در روند التیام زخم به روش باز,

داریوش بهزادپور
داریوش بهزادپور

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^